Logo

تقدیر از کارشناسان برتر در اختتامیه جشنواره تیتر ۱۲

دسته بندی : جشنواره تیتر
1399/10/08
طبق مصوبه شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، از کارشناسان برتر که براساس معیار های جدول پیوست بیشترین نمره را در فرایند ارزیابی فعالیت کارشناسان دریافت نمایند تقدیر ویژه بعمل خواهد آمد.
پایگاه خبری جشنواره تیتر

طبق مصوبه شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، از کارشناسان برتر که براساس معیار های جدول پیوست بیشترین نمره را در فرایند ارزیابی فعالیت کارشناسان دریافت نمایند تقدیر ویژه بعمل خواهد آمد.

تمامی شاخص های ارزیابی بصورت نسبی و بر اساس تعداد دانشجویان دانشگاه محاسبه خواهد شد و از ده نفر از کارشناسان برگزیده با اعطای جایزه نقدی، تندیس و لوح قدردانی خواهد شد.

کارشناسان برتر34393012/28/2020 4:00:44 PMhttp://edit.titrfestival.ir/Media//Image/2020/12/202012108365206834_Thum.jpg
کارشناسان برتر34393012/28/2020 4:00:44 PMhttp://edit.titrfestival.ir/Media//Image/2020/12/202012108365206834_Thum.jp

حجازی زاده دبیر جشنواره عنوان کرد معرفی کارشناسان برتر برای اولین بار در ادوار جشنواره نشریات دانشجویی در دستور کار قرار گرفته و نیازمند تدوین شاخص ها و ملاک های متقن جهت معرفی برگزیدگان در این بخش است. وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران محترم نشریات دردانشگاه های سراسر کشور خواستار دقت از جانب کارشناسان در فرایند بررسی آثار و اتخاذ راهکاری مناسب جهت مشارکت حداکثری دانشگاه ها در جشنواره تیتر 12 شد.

کارشناسان برتر12/28/2020 4:04:27 PMhttp://edit.titrfestival.ir/Media//Image/2020/12/202012108365206834_Thum.jpg
جدول شاخص های انتخاب کارشناس برترارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000