Logo

آثار ارسالی به جشنواره تیتر ۱۲ از مرز ۲۰ هزار اثر گذشت.

دسته بندی : جشنواره تیتر
1399/11/12
به گزارش دبیرخانه دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی در آخرین هفته ی دریافت آثارو در فاصله چهار روز مانده به پایان بازه دریافت آثار، آثار ارسالی به جشنواره تیتر 12 ازتعداد 20 هزار اثر گذشت.
پایگاه خبری جشنواره تیتر

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی در آخرین هفته ی دریافت آثارو در فاصله چهار روز مانده به پایان بازه دریافت آثار، آثار ارسالی به جشنواره تیتر 12 از مرز 20 هزار اثرگذشت.

تاکنون بیشترین آثار ارسالی در بخش آثار برگزیده با تعداد 15997 اثر و کمترین تعداد در بخش سرزمین مادری با 38 اثر و نشریه ثبت و ارسال گردیده است . بخش نشریات برگزیده 2320شماره نشریه، بخش ویژه 755اثر و بخش مجازی 910 اثر از مجموع آثار دریافتی را بخود اختصاص داده اند.

از مجموع آثار دریافتی، دانشگاه های تابعه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد 11120اثر و 55درصد آثار و دانشگاه های تابعه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد 8907 اثر و 45درصد آثار را به نام خود به ثبت رسانده اند.

همچنین تا کنون تعداد 6776 فعال دانشجویی در سامانه جشنواره ثبت نام و مبادرت به ارسال آثار و نشریات خود نموده که از این مجموع 3553 نفر از دانشگاه های وزارت بهداشت و 3223 نفر از دانشگاه های وزارت علوم می باشند.

با توجه به فاصله اندک باقیمانده تا پایان بازه دریافت آثار خواهشمند است دانشجویان محترمی که قصد شرکت در جشنواره را دارند در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند.

بازه دریافت آثار تا 15 بهمن ماه بوده و به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

همچنین دبیرخانه جشنواره از کارشناسان محترم دانشگاه ها خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به بررسی و تایید آثار دانشگاه خود اقدام نمایند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000