Logo
لیست نامزدهای دریافت جوایز جشنواره تیتر ۱۲

لیست اسامی برگزیدگان جشنواره بدون اعلام رتبه منتشر شد.


انتشار کارنامه شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از انتشار کارنامه آثار شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۲ برای اولین بار در تاریخ جشنواره خبر داد و گفت: صاحبان آثار بعد از مشاهده کارنامه آثار خود چنانچ...


آثار و نشریات راهیافته به مرحله داوری نهایی دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی مشخص شدند.

🔶️اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج و زمان انتشار کارنامه آثار دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی تیتر ۱۲لیست اخبار


انتشار کارنامه شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از انتشار کارنامه آثار شرکت‌کنندگان جشنواره نشریات دانشجویی تیتر ۱۲ برای اولین بار در تاریخ جشنواره خبر داد و گفت: صاحبان آثار بعد از مشاهده کارنامه آثار خود چنانچه نسبت به داوری اثر خود اعتراض داشته داشتند می‌توانستند ذیل صفحه کارنامه از امکان ثبت اعتراض استفاده کنند.
دریافت آثار جشنواره تیتر 12 بمدت 24 ساعت تمدید شد.
طبق درخواست مکرر دانشجویان و کارشناسان محترم نشریات دانشجویی مبنی بر فراهم سازی امکان ثبت اثر جدید، تغییر رسته و ویرایش آثار و نشریات در سامانه جشنواره تیتر و پیگیری دبیرخانه و با موافقت شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی دریافت آثار برای یک بازه 24 ساعته تمدید شد.
شروع فرایند غربالگری آثار و نشریات
دبیرخانه جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی- تیتر 12 همزمان با فرایند دریافت آثار و بررسی آن توسط کارشناسان دانشگاه ها پروسه غربالگری آثار و نشریات را استارت خواهد زد.